2016-03-03

Dotychczas pomogliśmy

Do tej pory udało nam się wesprzeć osoby chore i potrzebujące wsparcia finansowego.


Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2016 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu historię działań prowadzonych przez Fundację Pomagam od momentu jej powstania. Jest to zbiór wszystkich akcji pomocowych organizowanych przez Fundację Pomagam w poszczególnych latach od momentu jej powstania. Możecie Państwo zobaczyć komu i w jaki sposób dotychczas pomogliśmy.

 
 
Podopieczny/beneficjent Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
Adrian N. Zakup dynamicznej ortezy rehabilitacyjnej DUNAG-02 1 900,00 zł
Patrycja L. Aktywny Wózek inwalidzki 5 704,40 zł
Jerzy Z. Zakup lekarstw 233,49 zł
Dzieci z DPS w Elblągu Medyczna waga krzesełkowa 2 365,00 zł
Fundacja Podaruj Uśmiech Pomoc podopiecznym Fundacji PU 4 000 zł

 

 

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2015 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem.

 

Podopieczny Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
Emilia Zuzanna M. Rehabilitacja 2 400,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Elblągu środki higieny, zabawki słodycze 1 000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Elblągu Aparat do magnetoterapii BTL Premium 10 811,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Elblągu Mebelki do wyposażenia pokoi dla dzieci (dar. rzeczowa)
Dom Pomocy Społecznej w Elblągu Pionizator 7 000,00 zł
Patrycja W. Zakup specjalistycznej diety 366,80 zł
Emila Zuzanna M. Zakup urządzenia rehabilitacyjnego 3 741,00 zł
J. Barbara Rachunek za prąd do koncentratora tlenu 661,18 zł
Michał G. Zakup okularów 495,00 zł
Dzieci z DPS w Elblągu Mebelki do wyposażenia pokoi dla dzieci - druga partia 742,92 zł
Ilona C. Soczewki do okularów 149,00 zł
Ilona C. Naprawa Windy 1 620,00 zł
Dzieci z oddziału hematologii, DPS Słodycze, czapeczki letnie 2 996,42 zł
Przeciwdziałanie zubożeniu Środki czystości, ubrania, żywność 315,00 zł
Przeciwdziałanie zubożeniu Środki czystości, ubrania 403,05 zł
Jakub B. Dopłata do rehabilitacji 678,00 zł
Ilona C. Zakup Lekarstw 53,32 zł
Tomasz S. Dopłata do rehabilitacji 1 000,00 zł
Michał G. Dopłata do rehabilitacji 800,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem 9 354,99 zł
Festyn dziecięcy Gdańsk Nowy Port maskotki (pluszaki) 135,00 zł
DPS w Elblągu Wózek specjalistyczny 2 500,00 zł
DPS w Elblągu Fotelik do przewozu dzieci 190,00 zł
Przeciwdziałanie zubożeniu Ubranka dziecięce 300,00 zł
Julia K. Pokrycie kosztów dojazdu do lekarza specjalisty 326,88 zł
Julia K. Wizyta lekarska 130,00 zł
Marzena K. Zakup sprzętu medycznego   491,00 zł
Marzena K. Zakup lekarstw oraz sprzętu rehabilitacyjnego 1 401,17 zł
Marzena K. Rehabilitacja 450,00 zł
Alicja G. Zakup lekarstw oraz specjalistycznych kosmetyków 496,47 zł
Ilona C. Zakup lekarstw 71,02 zł
Alicja G. Zakup zalecanej/ specjalistycznej diety 221,56 zł
Gabriel M. Ciepłe ubrania  200,00 zł
Marzena K. Zakup lekarstw oraz poduszki przeciw odleżynowej 133,14 zł
Alicja G. Rehabilitacja psychoonkologiczna, pomoc socjalna 2 194,00 zł
Emila Zuzanna M. Turnus rehabilitacyjny 997,50 zł
Alicja G. Rehabilitacja psychoonkologiczna, pomoc socjalna, materac przeciw-odleżynowy 3 350,00 zł
Alicja G. Zakup lekarstw oraz nutridrinków wzmacniających 235,38 zł
Alicja G. Zakup ciśnieniomierza 120,00 zł
 M. M. Konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, zakup lekarstw, specjalistyczne zabiegi 6 470,39 zł
Ada G. Turnus Rehabilitacyjny 4 450,00 zł
Jerzy Z. Zakup lekarstw 229,43 zł
Marzena K. Zakup komputera rehabilitacyjnego oraz oprogramowania logopedycznego 1 889,00 zł
Kamila W. Pomoc socjalna, rehabilitacja 4 900,00 zł
Fundacja Pomóż i Ty Darowizna na rzecz podopiecznych fundacji 200,00 zł
Marzena K. Rehabilitacja stacjonarna 100,00 zł
Jerzy Z. Zakup lekarstw 268,67
WOŚP Darowizna na rzecz fundacji 800,00 zł
Podopieczni Fundacji, oraz inne osoby Paczki świąteczne w postaci zakupu, zabawek, słodyczy, środków czystości i higieny,
ubrań przekazane dla naszych podopiecznych oraz na indywidualne
prośby beneficjentów
2 850,00 zł 
Podopieczni Fundacji, oraz inne osoby
potrzebujące
Przekazanie 10 szt urządzeń grzewczych, 3 120,00 zł

 

Lista osób potrzebujących pomocy, podopiecznych którym w 2014 roku została udzielona pomoc w ramach statutowej działalności Fundacji Zbieramy Razem.

 

Podopieczny Cel Pomocy Kwota lub rodzaj Pomocy
Bartosz Z. Rehabilitacja 257,00 zł
Adela W. Ciepłe ubrania i leki 1000,00 zł
Konrad R. Specjalny transport medyczny 16 773,14 zł
Oliwia O. Rehabilitacja 374,00 zł
Ilona C. Słodycze, zabawki i maskotki 300,00 zł
DPS w Elblągu Czapki zimowe 420,00 zł
Dzieci z niezamożnych rodzin, oraz DD
w Kartuzach
Odzież, słodycze, zabawki, żywność, pomoce szkolne. 10 000 zł przekazane w formie
pomocy rzeczowej

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się